Blog

3 punten om met je leidinggevende te bespreken

De eerste weken in je nieuwe job zijn achter de rug. Hoog tijd voor een eerste evaluatie. Hier vindt je 3 belangrijke punten om met je leidinggevende te bespreken, zodat je weet of je goed bezig bent en wat er de komende periode van je wordt verwacht.

1. Evaluatie na je eerste werkweken

Grijp elke kans om je leidinggevende te vragen of hij/zij tevreden is over je werk. Pols ook naar eventuele verbeterpunten. Zo kan je gerichter te werk gaan en je slaagkansen vergroten.

 • Hoe sta ik ervoor ?
 • Doe ik het goed ?
 • Ben ik goed bezig ?

Neem de tijd om je geslaagde prestaties te bespreken met je leidinggevende, want je moet in de eerste plaats hem/haar overtuigen.
Heeft je werkgever het druk? Dring dan aan op één of meerdere korte gesprekken.

2. Wat ga je bespreken met je verantwoordelijke ?

 • Je functieomschrijving 
  Bekijk samen naar je taken en verantwoordelijkheden.
 • Vereiste competenties
  - Kijk naar de checklist van de competenties die je al verworven hebt en van diegene die je verder moet uitdiepen. Zo weet je welke sterke punten en troeven je kunt uitspelen om te slagen. Ook weet je aan welke zwakke punten en competenties je vooral moet werken om vooruitgang te boeken en nog beter te presteren.
  - Stel samen een ontwikkelings- en opleidingsplan op, met specifieke verwachtingen en actieplannen.
 • Planning van regelmatige evaluatiegesprekken.

3. SMART-doelstellingen

Een SMART-doelstelling wijst je in de juiste richting: ze geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt je gedrag en dat van je medewerkers. Ook vertelt ze wanneer bepaalde specifieke resultaten behaald moeten worden. Zo is de kans groter dat je in de praktijk iets bereikt.

iStock-637920846