Blog

Coronacrisis - update over onze dienstverlening

In navolging van de extra maatregelen die op 17/03/2020 werden uitgevaardigd door de Federale regering en om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vermijden, hebben wij de dienstverlening van Ascento bijgestuurd. Wij vinden het belangrijk om u van onze nieuwe stappen op de hoogte te brengen:

  • Onze kantoren zijn enkel nog virtueel geopend. Concreet betekent dit dat wij maximaal inzetten op thuiswerk. Wij blijven telefonisch en online bereikbaar.
  • Er is een centrale taskforce opgericht die zal instaan voor het beantwoorden van alle binnenkomende telefoonlijnen. Onze kantoorlijnen worden automatisch doorgeschakeld naar deze centrale taskforce vanaf vrijdag 20/3/2020 en het rechtstreekse nummer is +32 491 717371. Daarnaast hebben wij een centraal mailadres voorzien: steluwvraag@ascento.be. Alle mails die we op dit mailadres ontvangen, zullen door onze centrale taskforce worden beantwoord.
  • Klantenbezoeken organiseren we enkel op afstand: telefonisch of via Skype of we verplaatsen ze naar een latere datum.
  • Assessments en development centers kunnen doorgaan, weliswaar enkel digitaal. Dit geldt ook voor coaching opdrachten in het kader van projecten interne mobiliteit. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met onze klant.
  • Outplacementbegeleidingen en workshops van lopende trajecten worden verplaatst naar een latere datum. De deelnemers worden hier vandaag via e-mail over geïnformeerd. Echter, bij specifieke noden of persoonlijke vragen kunnen kandidaten bij ons terecht en helpen wij hen verder via een centrale ervaren coach die mogelijk niet hun vaste coach zal zijn.
  • Geplande intakes van outplacementbegeleidingen worden digitaal (via Skype) uitgevoerd door onze centrale coach.

Deze maatregelen zijn vanaf vandaag van kracht en zijn minstens geldig tot en met 5 april. Uiteraard volgen we de situatie op de voet op en sturen we bij waar nodig.

U kan op ons rekenen om hier samen sterker uit te komen.
Ondertussen, draag goed zorg voor uzelf en uw naasten.