Blog

Discussie: wat is doorslaggevend bij een sollicitatie? Diploma of competenties?

Source: Unsplash

In vele landen en sectoren heerst nog een grote diplomacultuur. Dat betekent dat werkgevers meer belang hechten aan je behaalde studies dan aan je aangeboren of aangeleerde competenties. Maar door digitalisering en een snel evoluerende arbeidsmarkt wordt ‘koning diploma’ stilaan van zijn troon gestoten. Wat betekent dat? En wat weegt vandaag het zwaarst door tijdens een sollicitatie?

Zeker overheidsinstellingen en publieke organisaties vragen vandaag nog het ‘juiste diploma’, terwijl veel bedrijven competenties mee in de schaal gooien. De Vlaamse overheid erkent nu ook de waarde van talent, kennis en vaardigheden, los van een diploma.

Wat is volgens jou het belangrijkste? Een diploma of ervaring?

Erkenning van competenties en beroepskwalificaties met EVC

De Vlaamse overheid introduceerde recent de mogelijkheid om je ervaring en competenties officieel te laten erkennen. Je hobby’s, eerdere jobs, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, zelfstudie en zelfs gezinservaring krijgen zo meer gewicht tijdens sollicitatiegesprekken.

Vlaanderen lanceerde een lijst van 10 beroepen waarvoor je via EVC (Erkennen van Verworven Competenties) een certificaat kan ontvangen.

Het doel van EVC is om je ervaring naar waarde te laten schatten, zonder dat je een diploma moet kunnen voorleggen. Die erkenning helpt de overheid om knelpuntvacaturesin te vullen, maar kan voor jou ook een doorstart betekenen naar een nieuwe job of extra opleiding.

De stappen in een EVC-traject

Om jouw competenties officieel te laten erkennen, onderneem je deze stappen:

  • Kijk na of jouw beroep op de lijst van de overheid staat,
  • Ga op gesprek in een erkend testcentrum,
  • Neem deel aan de praktische proef,
  • Ontvang een certificaat voor de competenties waarvoor je geslaagd bent. Dit certificaat is ook geldig in andere Europese landen.

EVC is een belangrijke eerste stap in de maatschappelijke waardering van competenties en beroepskwalificaties. Hopelijk wordt de lijst gaandeweg uitgebreid om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Kijk op de VDAB-website voor meer informatie.

Competenties doorslaggevend in sollicitaties en loopbaanbegeleiding

De kans is groot dat jouw kwalificaties (nog) niet in aanmerking komen voor een EVC. Dat is jammer.

In Ascento-trajecten laten we al lang je competenties doorwegen. Onze consulenten weten dat je diploma niet per se representatief is voor wie je vandaag bent en dat je sommige competenties pas op latere leeftijd ontwikkelde.

Daarom werken we, zowel in outplacement als tijdens loopbaanbegeleiding, op basis van jouw competenties. Die vormen het vertrekpunt van onze begeleiding richting een nieuwe job of een geweldige uitdaging. Zo spelen je ervaring en talenten een grote rol tijdens de sollicitatieprocedures die volgen.

Blijft een diploma waardevol?

Natuurlijk blijft het waardevol om een diploma te behalen voor of tijdens je professionele loopbaan. Maar wat nóg belangrijker wordt, is levenslang leren. Je moet beseffen dat je diploma geen einddoel is, maar een startpunt. Door de (digitale) evoluties op de arbeidsmarkt wordt omscholen, bijscholen en herscholen cruciaal om je competenties relevant te houden.

Een diploma is geen einddoel, maar een startpunt.

Vanuit Ascento zetten we hier volop op in. Maar ook de overheid heeft een rol te spelen: bedrijven en instellingen moeten gestimuleerd worden om competenties zwaarder te laten doorwegen. Het is immers onlogisch om tijdens periodes van schaarste op de arbeidsmarkt met hoge diploma-eisen potentieel geschikte kandidaten af te schrikken.