Blog

Hulp voor Helden

We steunen initiatieven om onze zorgverleners die in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus te ondersteunen. Een van deze initiatieven is Hulp voor Helden.

Via deze website kan je zorgverleners een handje toesteken op de manier die jij verkiest. Om dit initiatief te ondersteunen, hebben we een mailing gedaan naar meer dan 116.000 kandidaten waarbij we iedereen stimuleren wanneer ze een paar uren per week vrij hebben zich in te schrijven als vrijwilliger op deze site. Zo dragen we samen ons steentje bij om de verspreiding van dit virus te vertragen.

Ook onze eigen medewerkers dragen in hun vrije tijd graag bij. Hierbij een getuigenis van een van onze collega’s:

hanne

Deze uitzonderlijke tijden triggeren ook bij mij het ‘iets willen doen/betekenen/helpen’

Jammer genoeg blijkt de grootste ‘hulp’ erin te bestaan om in uw kot te blijven. Behoorlijk passief dus. Toch wilde ik graag ergens, hoe klein ook, van betekenis zijn voor anderen en ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik schreef me in op Hulp voor Helden en meldde me tevens aan als vrijwilliger bij ‘Alleen maar niet eenzaam’. Een initiatief waarbij vrijwilligers eenvoudige telefoongesprekjes voeren met mensen die er nood aan hebben, om de eenzaamheid te doorbreken. Als er iets is, waar we als outplacement- en loopbaancoach in getraind zijn, dan is het wel luisteren en een klankbord zijn.

Hanne Exelmans, SR HR Consultant

Ondertussen, draag maar goed zorg voor jezelf en je naasten.

#samenkomenweverder