Blog

Job: Beleidsmedewerker Vlaamse Raad WVG

In: Brussel

De Vlaamse Regering heeft bij decreet de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht. De Vlaamse Raad WVG is zowel een advies- als akkoordenorgaan.  Hij bestaat uit vier kamers.

Deze Vlaamse Raad WVG heeft als opdracht om akkoorden te sluiten tussen de stakeholders en de Vlaamse Regering over aspecten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

De Vlaamse Raad WVG heeft ook een adviesfunctie ten aanzien van de Vlaamse Regering. Hij heeft de opdracht om advies uit te brengen over de hoofdlijnen van het beleid en bij te dragen tot het vormen van een beleidsvisie. De Vlaamse Raad WVG zal ook uit eigen beweging adviezen uitbrengen of op verzoek over voorstellen van decreet, over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering en over conceptnota’s, groenboeken en witboeken.

In de Vlaamse Raad WVG zijn de sociale partners, de partners uit het beleidsdomein WVG en enkele onafhankelijke deskundigen vertegenwoordigd.

Wat doet het secretariaat (studiedienst) van de Vlaamse Raad WVG?

Het secretariaat van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is als afdeling ingebed bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De Vlaamse Raad WVG en zijn secretariaat werken evenwel inhoudelijk autonoom. Het secretariaat (studiedienst) heeft als belangrijkste opdrachten:

 • Het overleg tussen de Vlaamse Regering en de stakeholders in de Vlaamse Raad WVG inhoudelijk voorbereiden en ondersteunen.
 • Adviezen en aanbevelingen inhoudelijk voorbereiden en hierbij de leden van de raad betrekken.
 • Verslaggeving van de vergaderingen.
 • De logistieke ondersteuning geven om de werking te faciliteren.
 • De voorzitters van de kamers ondersteunen in hun opdracht, met aandacht voor de interne en externe communicatie van de raad.

Het secretariaat (studiedienst) bestaat momenteel uit een secretaris en 2 beleidsmedewerkers. De Vlaamse Raad wenst dit secretariaat uit te breiden met een extra beleidsmedewerker.

Wat zijn je taken?

 • Je schrijft adviezen op basis van standpunten en ideeën die de leden van de raad inbrengen en die (in consensus) door de raad gesteund worden.
 • Je begeleidt en ondersteunt het overleg tussen de Vlaamse Regering en de andere leden van de Vlaamse Raad WVG en zorgt ervoor dat ook op organisatorisch vlak alles goed verloopt.
 • Je verricht goed wetenschappelijk onderbouwd studiewerk, dat je vertaalt in relevante beleidsmatige teksten, ter informatie en ter ondersteuning van het beleid.
 • Je verzamelt relevante informatie over de situatie, regelgeving, ideeën en verwachtingen die leven in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).
 • Je bouwt een netwerk uit met relevante actoren (gebruikers, aanbieders, middenveld en academici) en beleidsmakers binnen het beleidsdomein WVG
 • Het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.

Wie ben jij?

 • Je hebt een masteropleiding succesvol afgerond of je kan gelijkwaardigheid door ervaring aantonen. Kandidaten zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring  kunnen contact opnemen met toegangsbewijs@vdab.be.
 • Je hebt kennis van verschillende sectoren en van het beleid op het vlak van welzijn, volksgezondheid en gezin in Vlaanderen en van de diverse spelers in het landschap.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen het beleid en/of de sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vereiste competenties

 • Je bent sterk in analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken.
 • Je bekijkt thema’s vanuit verschillende invalshoeken en kan je inleven in de visies, de denkwijzen en voorstellen van verschillende (tegengestelde) partijen.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid: je kan jezelf en de omgeving (op metaniveau) in vraag stellen.
 • Je werkt klantgericht: je kan de wensen en behoeften van zowel de adviesvrager als van de leden van de raad inschatten en invullen.
 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je staat open voor vernieuwingen en veranderingen.
 • Je handelt conform de doelstellingen, visie en waarden van de Vlaamse Raad WVG
 • Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.
 • Je kan een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het goed functioneren van de Vlaamse Raad WVG.
 • Je legt vlot contacten.

Wat bieden wij jou?

Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112, dat is bruto per maand minimaal 3.518 € en maximaal 5.267 € (geïndexeerd) - we houden rekening met je anciënniteit.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer.

Eigen verantwoordelijkheden binnen een collegiale en open werksfeer.

De mogelijkheid om opleidingen te volgen.

Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Interesse?

Heb je interesse voor deze functie dan verwachten we:

 • je motivatiebrief 
 • je curriculum vitae 
 • een tekst van minimum 200 woorden waarin je je kennis of ervaring met het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid aantoont. Dit kan ook in de vorm van een eigen artikel, rapport of paper rond een bestuurskundig thema.  

Stuur deze documenten naar sollicitatie@serv.be t.a.v. dhr. Gunter Naets, secretaris van de Vlaamse Raad WVG.

Wij verwachten je reactie ten laatste op 7 maart 2019.

Voor de Vlaamse Raad WVG zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De Vlaamse Raad WVG moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap aan om te solliciteren.

Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric 

Meer info

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Gunter Naets - secretaris van de Vlaamse Raad WVG - op het nummer 02 209 01 11 of via gnaets@serv.be