Blog

Job: Financieel Verantwoordelijke

Locatie: Mechelen

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen beheert en verhuurt zo’n 2800 sociale woningen en appartementen in Mechelen en directe omgeving en bouwt koopwoningen. Een team van 33 medewerkers werkt samen om de missie van de organisatie op een professionele en toekomstgerichte manier te realiseren: binnen de grenzen van de stad Mechelen toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aanbieden met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen.

Woonpunt Mechelen

Op zoek naar een financiële functie met een maatschappelijke meerwaarde? 

Als financieel verantwoordelijke maak je deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie, die ten dienste staat van de twee andere grote afdelingen Huurderswerking en Gebouwenbeheer. Deze teams ondersteunen de uitwerking van onze organisatiedoelen: tevreden huurders en kwaliteitsvolle gebouwen. 

Je staat in voor de coördinatie en organisatie van de financiële afdeling. Hierbij werk je nauw samen met de twee andere medewerkers van de dienst. Je bepaalt de taakverdeling en ondersteunt en begeleidt hen waar nodig, dit in nauw overleg met de coördinator P&O. Je behoudt het overzicht over de financiële opvolging en zorgt voor een jaarlijks sluitende budgettering en meerjarenplanning. Daarnaast kijk je toe op de naleving van alle wettelijke verplichtingen. Je werkt in nauwe samenwerking met de directie en rapporteert op een transparante manier over de financiële voortgang. Verder word je betrokken bij organisatiebrede projecten waarbij je de financiële vertaalslag maakt naar de andere diensten en neem je een adviserende functie in. 

Een greep uit het takenpakket:

  • Organiseren, coördineren en opvolgen van de financiële administratie en de boekhouding van de organisatie.
  • Zorgen voor de opmaak van een goed onderbouwde meerjaren- en cashflowplanning, dit in nauw overleg met de directie en externe adviesorganen (financieel consultant, VMSW).
  • Opstellen van de jaarlijkse begroting , mede op basis van de aangeleverde informatie van alle diensten.
  • Opvolgen van de opgestelde budgetten waarbij je een initiërende rol speelt naar alle diensthoofden toe en advies verstrekt.

Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een masterdiploma en valt terug op een grondige financiële achtergrond. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent in staat om samenwerkingsverbanden uit te bouwen, zowel binnen als buiten de organisatie. Je hebt een brede interesse en bent gemotiveerd om je financiële expertise in te zetten voor deze maatschappelijk relevante organisatie.

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een voltijdse job van onbepaalde duur met brede verantwoordelijkheden in een ambitieuze en groeiende organisatie, die zichzelf in vraag durft te stellen, tegemoet wil komen aan (toekomstige) klantenverwachtingen en sociale huisvesting op de kaart wil brengen. Verloning is volgens competenties en ervaring, rekening houdend met de barema’s van de Vlaamse Overheid niveau A en wordt aangevuld met tal van extralegale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, groepsverzekering, glijdende uren, een gunstige vakantieregeling). 

 

Overtuigd om Woonpunt Mechelen te versterken?

Stuur je sollicitatie met CV en motivatiebrief naar Liesbeth Vanhaverbeke via liesbeth.vanhaverbeke@ascento.be.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of beperking.

I