Blog

Job: medewerker studiedienst bij SERV

Voor het beleidsthema 'werking overheid'

Locatie: Brussel

SERV: wie zijn wij?

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. De SERV geeft advies over alle belangrijke sociale en economische thema’s aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of een lid van de Vlaamse Regering. De SERV maakt ook op eigen initiatief rapporten en ondersteunt het afsluiten van akkoorden tussen de Vlaamse sociale partners.

Er werken een 70-tal medewerkers bij de SERV in verschillende afdelingen: de SERV-studiedienst, de Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad Vlaanderen, de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de Commissie Sociale Economie en de Adviescommissie Economische Migratie.

SERV job

Job: medewerker studiedienst

Ben je geïnteresseerd in het algemeen regeringsbeleid en de werking van de overheid, dan ben jij de geknipte kandidaat.

Jouw taken:

 • adviezen en rapporten van de SERV over het beleidsthema ‘werking overheid’ voorbereiden
 • vergaderingen van de bevoegde SERV-commissie organiseren
 • interne en externe contactpersoon zijn en de SERV vertegenwoordigen op dit beleidsthema

Het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.

 

De SERV biedt

 • een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112, dat is bruto per maand minimaal 3.518 € en maximaal 5.267 € (geïndexeerd) - we houden rekening met je anciënniteit
 • maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer
 • eigen verantwoordelijkheden binnen een collegiale en open werksfeer
 • de mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantieopvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar

Diploma en ervaring

 • je hebt een universitair diploma (master) of je kan gelijkwaardigheid door ervaring aantonen. Kandidaten zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring  kunnen contact opnemen met toegangsbewijs@vdab.be
 • ervaring is niet vereist, maar relevante ervaring versterkt jouw kandidatuur

Kennen

 • zicht op de werking van de overheid in Vlaanderen
 • aantoonbare kennis of ervaring met bestuurskunde
 • zicht op het sociaal overleg

Kunnen

 • analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken
 • goed mondeling en schriftelijk communiceren
 • informatie efficiënt verwerken
 • jezelf goed inschatten en openstaan voor feedback
 • actief samenwerken met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep
 • een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het goed functioneren van de SERV
 • vlot contacten leggen

Interesse?

Heb je interesse voor deze functie, dan verwachten we:

 1. je motivatiebrief
 2. je curriculum vitae
 3. een tekst van minimum 200 woorden waarin je je kennis of ervaring met bestuurskunde aantoont. Dit kan ook in de vorm van een eigen artikel, rapport of paper rond een bestuurskundig thema.

Deze documenten bezorg je via sollicitatie@serv.be t.a.v. dhr. Pieter Kerremans, administrateur-generaal. Wij verwachten je reactie ten laatste op 21 februari 2019.

Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of chronische ziekte aan om te solliciteren. Voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen tijdens de selectie en op de werkplek mogelijk.

Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveauge-lijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric

Meer info

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers op het nummer 02 209 01 11 of via sollicitatie@serv.be