Blog

Webinar 13/10: Een klare kijk op het wettelijk kluwen van outplacement

Dinsdag 13 oktober 2020 - 08u30 - 10u00

Door de coronacrisis heerst er voor heel wat bedrijven en medewerkers momenteel grote economische en emotionele onzekerheid. Helaas is ontslag soms de enige optie.

In deze webinar nemen we je mee door de wetgeving rond outplacement en de praktische modaliteiten die bij een ontslag komen kijken. Zo krijg je een antwoord op volgende vragen:

- Aan wie moet je outplacement aanbieden? Wat zijn de basisvoorwaarden?
- Wat moet je weten om in orde te zijn met je informatieverplichting rond outplacement?
- Wanneer beantwoordt de begeleiding aan de wettelijke voorschriften? Wat zijn de kwaliteitscriteria?
- Wanneer heeft een outplacement gevolgen voor de opzeggingsvergoeding?
- Wanneer kunnen de werkgever en ex-werknemer sancties oplopen in geval van niet-naleving?
- Hoe verloopt een outplacement?
- Wat is de kostprijs van een outplacement? Wie betaalt?
- Kan je ontslaan tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ?
- Hoe verloopt outplacement bij collectief ontslag?

Registreren voor deze gratis webinar kan door uw gegevens te mailen naar steluwvraag@ascento.be vóór maandag 12 oktober om 12u. We bezorgen je dan de link die toegang geeft tot de webinar. Na deze webinar bezorgen we je een praktische toolkit.

Kan je de webinar niet volgen, maar wil je toch meer informatie over outplacement? Contacteer ons dan zeker op het bovenstaande emailadres.