Give way to potential, van Hipo’s tot leiders

donderdag 2 juni 2016

Ruud Buyl, Learning & Development Manager bij het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ging samen met Ascento aan de slag met talent. Het FAVV investeert in het top- en middelmanagement van morgen door intern talent te laten bloeien en hen kansen aan te bieden.

Hipo-project: intern talent ontwikkelen
Het FAVV richtte via een intensief leertraject zijn pijlen op de zogenaamde ‘high potentials’ (hipo’s). Dat zijn werknemers met genoeg potentieel en leervermogen om toekomstige leidinggevende van de organisatie te worden (top- of middenmanagement). De geselecteerde deelnemers kregen de kans om gedurende twee jaar een intensief ontwikkelingsprogramma te volgen waarin hen allerlei competenties werden aangeleerd via een mix van klassieke training (mini-MBA), persoonlijke coaching, mentorship, intervisie en deelname aan projecten. De deelnemers werden als het ware in een managementbad ondergedompeld en zo klaargestoomd om in de toekomst een leidinggevende (top)positie binnen het FAVV op te nemen.
Hoewel de nieuwe aanpak op wat kritiek stootte, gelooft het FAVV sterk in het investeren in eigen talent met zicht op de toekomst.

Kansen en gevaren
Ascento en het FAVV zien een heleboel voordelen van interne ontwikkeling. Voor medewerkers én voor de organisatie. Toch moeten we waakzaam blijven: het risico bestaat dat hipo’s de organisatie verlaten of dat de medewerkers die niet verkozen worden hun ongenoegen uiten.

Fundamenten voor de toekomst
High potentials denken gericht na over de toekomst. Heel concreet bedoelen we: visie, strategisch doorzicht, opmerkzaamheid voor cultuurverschillen, creativiteit, oplossingsgerichtheid, in teamverband kunnen werken, mensen kunnen motiveren, leiderschap kunnen geven, ondernemend zijn en kunnen delegeren. Ze nemen ook de bedrijfscultuur onder de loep. Rond die activiteiten wordt een opleiding gebouwd.

Talent ontwikkelen
Talent heeft soms een duwtje in de rug nodig. Daarom zorgde FAVV voor de nodige begeleiding:

Feedback verzorgen. FAVV richt assessments en feedbackmomenten in, samen met Ascento. Naar aanleiding daarvan wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan en coachingplan opgesteld.
Mentorship bieden. Het topmanagement stimuleert de hipo, formuleert feedback en geeft het goede voorbeeld. Via mentorship worden concrete managementvaardigheden uitgewisseld en doet de hipo de nodige praktijkervaring op.
Coachen. Samen met Ascento zorgt het FAVV voor de persoonlijke begeleiding van zijn hipo’s. Aan de hand van een coachingplan en leerdoelstellingen krijgen de hipo’s feedback. Mens- en doelgericht.
Training geven. De hipo’s doorlopen een mini-MBI gedurende twee jaar. Het betreft algemene managementvaardigheden zoals ondermeer projectmanagement, procesmanagement, strategisch management, etcc. Na elke module worden ze geëvalueerd.
Evalueer in groep. Intervisie is cruciaal: je zet de zaken in beweging door groepsgesprekken in te richten. De hipo’s vormen een denktank waardoor nieuwe projecten vorm krijgen.
Stuur bij. Durf afwijken van de oorspronkelijke planning. Meet de resultaten regelmatig en stuur bij waar nodig.

De gezonde mix van coaching, mentorship en groepsgesprekken leidt voor het FAVV tot mooie realisaties. Ook de opbouw van het programma blijkt een succes:
• Innovatieve projecten volgen elkaar op: waardenbeleid, strategische proceskaart, projectmanagement, … 
• Nieuwe bedrijfswaarden worden neergepend.
• Iedereen denkt actief na over de cultuur van het bedrijf.
• Alternatieve leertechnieken bieden zich aan.
• De hipo’s ontplooien hun talenten en managementvaardigheden.
• Transversie, samenwerking en netwerking zit in de lift.
• Enkele hipo’s maken promotie, andere veranderen van functie zodat hun ervaring binnen de organisatie breder wordt.

Tips voor jouw hipo-project
Wil jij ook een hipo-project op poten zetten? Dan is communicatie de sleutel tot succes. Ook een betrokken leidinggevende is cruciaal. Draag zorg en stimuleer de vertrouwensrelatie tussen de hipo en zijn mentor. En vergeet niet dat ál je medewerkers overstromen van het talent!