Zelfstandig Ondernemen

 

Zit je met een van volgende vragen?

  • Wil je weten of zelfstandige of freelancer worden iets voor jou is?
  • Droom je er al lang van om zelfstandige (in bijberoep) te worden?
  • Wil je graag iets van jezelf op poten zetten?
  • Ben je zelfstandige, ondernemer of vrije beroeper maar zit je met twijfels over je loopbaan?

Samen gaan we na of zelfstandige worden aansluit bij jouw persoonlijkheidsprofiel. We brengen in kaart wat je sterktes en troeven zijn, maar ook je valkuilen als zelfstandig ondernemer. We nemen je project onder de loep en brengen de haalbaarheid in kaart zodat je een weloverwogen en duurzame keuze kan maken voor de toekomst.

Hoe verloopt loopbaanbegeleiding?

  • Gratis telefonisch kennismakingsgesprek.
  • Vraag je loopbaancheque aan en overhandig deze bij de start van de begeleiding. 
  • Tijdens een drietal gesprekken onderzoeken we jouw loopbaanvraag in de diepte. Dit is altijd maatwerk. We zetten onze tools in op maat van jouw situatie.
  • Voor de begeleiding start en tussen sessies door ontvang je opdrachten op maat van jouw vraag. Die helpen om je reflectieproces te stimuleren. Dit traject resulteert in eerste persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Is je loopbaanvraag dan nog niet helemaal beantwoord, vraag je een tweede loopbaancheque aan. Met de extra inzichten maak je plannen en acties voor de toekomst. Dit resulteert in een aangepast persoonlijk ontwikkelingsplan, een leidraad voor je verdere loopbaan.
  • Wil je na je loopbaanbegeleiding nog wat extra hulp om je persoonlijk ontwikkelplan te realiseren? Vraag dan een nazorggesprek aan met je loopbaanbegeleider.

 

"De begeleiding heeft me meer zelfvertrouwen gegeven en zicht op mijn kwaliteiten. Dit kwam vooral door de combinatie van empathie, ervaring, begrip en de motiverende aanpak van mijn loopbaancoach." - Sarah, 41j

Wanneer heb je recht op loopbaanbegeleiding?

Ben je momenteel tewerkgesteld, en heb je als werknemer of zelfstandige minstens zeven jaar gewerkt? Dan mag je één keer per zes jaar loopbaanbegeleiding volgen bij een erkend loopbaancentrum, zoals Ascento.

Je kunt kiezen uit een traject van vier of zeven uur, dat je betaalt met loopbaancheques. Voor je eerste cheque betaal je 40 euro voor 4 uur. Voor je tweede cheque 40 euro voor 3 uur. De overheid neemt de overige kosten voor haar rekening

Loopbaancheque_label_klein