Whitepapers

Ascento brengt op regelmatige whitepapers of rapporten uit. Hierin worden vraagstukken, onderzoeken en mogelijke oplossingen rond hedendaagse HR-thematieken beschreven, die u kunnen helpen in uw dagelijkse werking en om een beslissing te nemen. 

41 cases om van te leren

In 2016 lanceerde Ascento de Talent Mobility Award. 41 organisaties dienden een case in. Vier studenten arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven namen de 41 projecten onder de loep. Zij onderzochten de projecten op belangrijke thema’s en distilleerden trends. Dat deden ze op basis van de antwoorden op de 14 deelvragen in het deelnameformulier en op basis van interviews.
Drie thema’s kwamen bovendrijven: talentmanagement op kop, jobverrijking en structurele veranderingen.

Deze publicatie vat de conclusies en de belangrijkste lessen voor de praktijk samen:

  • Wat zijn op basis van de 41 cases de belangrijkste trends rond talentmobiliteit?
  • Wat zijn voor drie geselecteerde thema’s de best practices, tips en valkuilen voor wie een project rond talentmobiliteit wil uitwerken?

Download whitepaper

Whitepaper
FAQ outplacement nl

Whitepaper FAQ Outplacement

Vanuit de praktijk stellen we vast dat bedrijfsleiders en HR heel wat vragen hebben bij outplacement. Steeds meer mensen passen namelijk niet meer in het nieuwe businessmodel. Vaak ontstaat er de nood aan interne of externe (her)oriëntering. Hier komt dus in- en outplacement in zicht.

De hamvraag in deze whitepaper is: hoe kunnen we outplacementbegeleiding best aanpakken om mensen naar een duurzame loopbaan te begeleiden? Of hoe kunnen we een ontslag zelfs vermijden?

In deze gratis whitepaper krijgt u de antwoorden, ook op de vragen die u zich (nog) niet stelt.
Onze experten delen graag de nieuwe wetgeving, de tendensen en best practices met u.
 

Download whitepaper

Whitepaper FAQ Re-integratiecoaching

Re-integratie biedt de noodzakelijke ondersteuning aan werknemers, maar ook aan leidinggevenden en HR-verantwoordelijken. Het is een belangrijke tool op weg naar duurzame inzetbaarheid van werknemers en wint daarom aan belang. De wetgever wil preventief werken. Het is vooral de bedoeling dat er een mentaliteitswijziging komt bij zowel werknemer als werkgever.

Voor de werkgever betekent dit dat ze een HR-beleid ontwikkelen die zoveel mogelijk langdurige ziekte voorkomt. Het juridisch kader dient nog verder getoetst te worden aan de praktijk maar het is nu al duidelijk dat heel wat bedrijven straks met een vloedgolf van re-integratieaanvragen zullen te maken krijgen.

Onze experten geven in deze whitepaper antwoord op 11 veelgestelde vragen rond re-integratie van langdurig zieken.

Download whitepaper

FAQ re-integratie NL