Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit

Binnen Ascento en Agilitas Group zetten wij hard in op diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, zowel binnen de organisatie zelf als in de diensten die wij aanbieden. Zo is Agilitas Group trouwe partner van de non-profitorganisatie JINC! Met deze samenwerking willen we een langdurig sociaal engagement aangaan en ons steentje bijdragen in de maatschappij - ook gekend als Corporate Social Responsability (CSR). Wij steunen dit sociaal project ten volle. Ascento streeft ernaar dat iedereen zich ten volle kan ontwikkelen en alle kansen krijgt om professioneel in zijn of haar volle sterkte te kunnen staan.

Wat is JINC?

JINC vindt dat alle jongeren een eerlijke kans verdienen op de arbeidsmarkt. Daarom helpt JINC kinderen en jongeren met een sociaaleconomische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Elk kind heeft dromen en talenten, maar als je opgroeit in een omgeving met weinig rolmodellen en veel werkloosheid, krijg je nauwelijks kans om deze waar te maken en sta je er vaak alleen voor.

JINC geeft deze kinderen een kans op een betere toekomst. Zij leren solliciteren, maken kennis met verschillende beroepen en ontdekken samen met een coach welk werk bij hun mogelijkheden en talent past. JINC doet dit samen met vrijwilligers uit het bedrijfsleven.

Naast de vele projecten van JINC, organiseren zij elk jaar het evenement ‘Baas van Morgen’. Tijdens dit evenement nemen kinderen een deel van het bedrijfsleven in Antwerpen, Mechelen en Turnhout over. Zij zullen ervaren hoe het is om een onderneming te leiden door een dag het werk over te nemen van de baas. De jongeren leggen waardevolle contacten, ervaren van dichtbij hoe een bedrijf in elkaar zit en laten de wereld zien hoe belangrijk het is om te investeren in ál het talent van de toekomst. JINC gelooft dat elk kind gelijke kansen verdient en JINC Baas van Morgen is één van de projecten waarmee we dat willen bewerkstelligen.

Dankzij het partnerschap met JINC mag er elk jaar een leerling gedurende één dag op stap met onze CEO Ann De Schepper. Dit jaar kroop Allyssa een dagje in de rol van CEO. Het was voor iedereen een inspirerende en verrijkende dag.