QualFit

Assessment Center

WAT

QualFit is een combinatie van verschillende evidence-based methodieken om competenties van kandidaten in kaart te brengen.
We vertrekken vanuit een grondige analyse van je organisatie en de context. Vervolgens bepalen we samen de te meten competenties. We dragen zorg voor jouw kandidaten vanuit een waarderende benadering en ontwikkelingsgerichte aanpak. Onze experten schrijven een helder rapport met een duidelijk advies. We hechten veel belang aan open en grondige feedback. Daarom lichten we onze adviezen toe in een persoonlijk gesprek met jou en met de kandidaat. 

WAAROM

  • Je wil een helder advies over de mate waarin de kandidaat fit met de vooropgestelde functie.
  • Je zoekt een kandidaatgerichte aanpak met een goede omkadering, een warm onthaal en gerichte feedback.
  • Je zoekt een snelle dienstverlening die aansluit bij jouw verwachtingen.