Geen aanbod outplacement meer nodig na einde contract medische overmacht!


Algemeen

Sinds 1 april hoef je geen aanbod outplacement meer te doen bij het beëindigen van een contract wegens medische overmacht. De overheid heeft immers een Fonds Terug Naar Werk opgericht. Het Fonds heeft als opdracht om de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt te stimuleren. Het RIZIV zal hierbij een coördinerende rol spelen en samenwerken met erkende dienstverleners zoals Ascento.

Wat verandert er concreet?

Als je, als werkgever, medische overmacht inroept om het contract te beëindigen, dien je dit uiterlijk binnen 15 kalenderdagen te laten weten aan het RIZIV. Je dient ook een bijdrage te betalen van € 1800 aan het Terug Naar Werk-fonds. Indien je niet aan deze verplichting voldoet, kan je gesanctioneerd worden met een boete. FOD Waso staat in voor de controles.

Werknemers kunnen een voucher aanvragen bij het RIZIV voor begeleiding bij een erkende dienstverlener zoals Ascento.

Voor welke medewerkers is de nieuwe regeling van toepassing?

  • Vanaf 1 april 2024: Voor medewerkers waarvan het contract éénzijdig door de werkgever werd beëindigd wegens medische overmacht
  • Vanaf 1 april 2025: Ook voor medewerkers die één jaar of langer arbeidsongeschikt zijn (én indien het RIZIV beschikt over voldoende financiële middelen)

Heb je hier een vraag over?

Aarzel zeker niet met jouw accountmanager bij Ascento contact op te nemen als je meer informatie wenst. Je kan ook steeds terecht bij Ascento via outplacement@ascento.be of op het nummer +32 2 302 20 41.

Bart Mortier
Senior Account Manager

GSM: +32 496 57 74 51
Bart.Mortier@ascento.be


Fatima Amezghal
Senior Legal Business Partner/DPO

Tel: +32 15 80 01 08
GSM: +32 499 99 42 13

Fatima.Amezghal@agilitasgroup.be