Hoe bewijs je snel jouw meerwaarde in een nieuwe job?

Als je start met een nieuwe job, duurt het doorgaans drie tot zes maanden voor je goed en wel weet waar je aan begonnen bent. Er is dus geen reden tot paniek als je na enkele weken het gevoel hebt dat je verloren loopt. Je bent aangenomen met een reden; geloof in jezelf. Vertrouw op je competenties, maar geef jezelf wat tijd. Wil je tijdens die eerste periode van onzekerheid toch al tonen wat jouw toegevoegde waarde is, dan geven we je graag enkele tips mee.

1. Stel vragen

Vanaf dag één alles weten over jouw job? Da’s onmogelijk. Zit je dus met vragen, stel ze dan. Je collega’s staan je liever bij met raad en daad dan dat ze achteraf moeten helpen de brokstukken lijmen. Let er wel op dat je vragen relevant en specifiek zijn. Vermijd open vragen (“Hoe moet ik dit doen?”), maar baken af wat je precies wil weten (“Is het OK als ik het op deze manier doe, of werken jullie liever op een andere manier?”). Zo toon je dat je zelf al hebt nagedacht over een plan van aanpak, en is het voor jouw collega’s of leidinggevende gemakkelijker om bij te sturen.

2. Toon interesse

Je vragen moeten niet afgebakend blijven tot jouw functie. Vraag je collega’s waar zij mee bezig zijn. Pik daar ook op in; misschien heb jij een andere visie, of is het voor jou onduidelijk waarom iets op een bepaalde manier verloopt. Zo toon je dat je ook wil weten waar jouw collega’s mee bezig zijn, waar jij mee kan helpen en dat je de organisatie ook breder wil leren kennen dan puur uit jouw functie.

3. Lijst mogelijke opleidingen op

Wacht niet af, maar neem zelf het initiatief. Wil je bijleren over jouw nieuwe takenpakket? Zijn er bepaalde werkpunten waarvan je vindt dat je er dringend mee aan de slag moet? Of zie je vanuit de organisatie een afgebakende nood waar jij je, mits wat ondersteuning, voor geroepen voelt? Lijst op welke opleidingen je kan volgen, of vraag aan een collega of zij tijd vrij willen maken om jou meer uitleg te geven.

4. Stel zelf iets voor

Uitdagingen zijn er om opgelost te worden. Toon aan dat je meedenkt naar oplossingen en doe zelf verbetervoorstellen. Verstop je niet achter het feit dat je nieuw bent in de organisatie – integendeel; het is net een grote meerwaarde om nieuw perspectief te bieden en buiten de klassieke denkkaders te treden. Let er wel op dat je jouw argumenten goed onderbouwt, en doe geen voorstellen die niet haalbaar zijn om toch maar iets gezegd te hebben. Doe je dat, dan toon je je initiatief en inzicht, wat zeker gewaardeerd wordt.

5. Praat over je successen

Ja ja, eigen lof stinkt. Maar je successen uit vorige ervaringen hebben je gebracht waar je vandaag bent. Je hebt zeker wel wat lessen getrokken uit die ervaringen die relevant zijn voor jouw nieuwe functie. Bespreek ze dan ook. Het is een absolute meerwaarde voor het team als jij je best practices met hen deelt.

6. Neem je verantwoordelijkheid op

Klinkt logisch, maar ontloop je verantwoordelijkheid niet. Als jij verantwoordelijk bent voor een bepaalde taak of project, kan je uiteraard hulp vragen aan je collega’s. Jij moet er wel voor zorgen dat je de taak uitvoert op een correcte manier binnen de afgesproken tijd.