QualFit+

Development Center

WAT

Met QualFit+ kies je voor een brede kijk op de competenties van jouw (toekomstige) medewerkers. Op basis van verschillende evidence-based methodieken brengen we de bestaande en te ontwikkelen competenties in beeld. We zetten daarbij ontwikkelingsgerichte tools in die de kandidaten of medewerkers vlot tot zelfinzicht laten komen. Bij elk onderdeel voorzien we duidelijke feedback.  
We sluiten altijd af met een driehoeksgesprek tussen werkgever, deelnemer en lead assessor om de resultaten te bespreken en een mooie basis te leggen voor het ontwikkelplan van de kandidaat of medewerker. 

WAAROM

  • Je wil zicht krijgen op het ontwikkelpotentieel van jouw medewerkers, bijvoorbeeld in het kader van interne mobiliteit.
  • Je wil functie-overstijgend te werk gaan.
  • Je wil je medewerkers ondersteunen en begeleiden in hun groeipad.