Talent Management

Development Center

Medewerkers behouden, ontwikkelen, (her)oriënteren en samen met uw organisatie laten evolueren is belangrijk voor het succes van uw bedrijf. Met ons Development Center helpen we u om het talent binnen uw organisatie in kaart te brengen. De focus ligt daarbij op het ontwikkelingspotentieel van de medewerkers. 

Een Development Center is altijd op maat van uw organisatie. We houden rekening met de visie, specifieke ontwikkelingsvraag, strategie, waarden en cultuur van uw bedrijf. Het programma bestaat over het algemeen uit:

  • Simulatieoefeningen
  • Een persoonlijkheidsvragenlijst
  • Een motivatievragenlijst
  • Een aanlegtest
  • Een gestructureerd interview 
  • Rapportering en feedback

Bij Ascento vinden we het belangrijk om het 'kunnen' van mensen te koppelen aan wat ze 'willen'. Wat drijft een medewerker? Wat geeft hem energie? In welke mate is hij intrinsiek gemotiveerd om bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen? In ons Development Center slaan we een brug tussen competenties en talenten.

Onze consultants hebben veel ervaring in assessments, het ontwikkelen van medewerkers en de kennis van de context die deze ontwikkeling beïnvloedt. We gaan altijd op een positieve, opbouwende en waarderende wijze met uw medewerkers in gesprek.

iStock-467551136_dame aan bord