Talent Management

Oriënteringscenter

Een Oriënteringscenter begeleidt medewerkers naar een andere job binnen of buiten uw organisatie, op een positieve manier en met aandacht voor hun talenten. Een oriënteringscenter richt zich vooral op: 

  • Medewerkers die door een reorganisatie geen concrete functie meer hebben
  • Medewerkers met potentieel die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging
  • Ontslagen medewerkers
     

Onze senior consultants hebben veel ervaring in assessments, coaching en loopbaanbegeleiding. Via een mix van selectie-, coaching-, loopbaanbegeleidingstools, feedback en reflectiemomenten schetsen zij samen met uw medewerker een beeld van zijn drijfveren, motivatie, kennis, talenten, persoonlijke eigenschappen en concrete loopbaanperspectieven. Uw medewerker zal aan het einde van het proces een verhoogd zelfinzicht en realistische en onderbouwde loopbaanperspectieven hebben. 

Onze consultants werken altijd vanuit een waarderende benadering. De communicatie met de medewerker is open en persoonlijk. Het oriënteringscenter kan beschouwd worden als een moment van bezinning, waar de deelnemer onder begeleiding van een facilitator een heldere beeld van de richting van zijn loopbaan krijgt.

iStock-826637902_coaching_interview_lowres