CogniReact: veiligheid begint in je brein!

Vraag je je soms af waarom ervaren medewerkers onbewuste fouten maken die tot (bijna-) ongevallen leiden? Ondanks opleiding, ervaring, duidelijke procedures en veilige machines? Wat als het te maken heeft met denkfouten of cognitieve vooroordelen, automatismen, een verkeerde risico-inschatting en selectieve aandacht? Zaken die zich afspelen in onze hersenen.

In de wereld van veiligheid op de werkvloer is er de laatste jaren veel meer aandacht voor de rol van het brein bij het begrijpen, beïnvloeden en handhaven van veilig werken. Onze hersenen zijn het centrum van onze besluitvorming, emoties en gedragingen, en het begrijpen van de manier waarop ze functioneren, stelt ons in staat om effectievere maatregelen, hulpmiddelen en tools te implementeren.

Belangrijk is medewerkers zelf te laten ervaren, aan de hand van bijvoorbeeld interactieve oefeningen en digitale games, hoe subjectief en onvolledig ze zaken waarnemen, hoe ze de neiging hebben om risico's op verschillende manieren te interpreteren, zichzelf overschatten, veel onbewuste fouten maken, de neiging hebben de kortste weg te nemen en het, mogelijks onveilig, gedrag onbewust kopiëren van hun collega’s en leidinggevende. Door training kunnen we werknemers leren dergelijke denkfouten te herkennen en bewust op de juiste momenten de veiligste keuze te maken.

Deze denkfouten ervaren en beseffen dat iedereen ze maakt, zorgt ervoor dat er een cultuur ontstaat waarin medewerkers elkaar kunnen en durven aanspreken op onveilig gedrag. Je creëert een denkkader waarbinnen je vertrekt van het feit dat we mensen zijn en geen machines en dat we aangewezen zijn op elkaar om samen te zorgen voor een veilig werkklimaat. Open communicatie, betrokkenheid en een collectieve toewijding aan veiligheid is dan essentieel. Niet het zoeken van een schuldige als er iets verkeerd loopt maar het creëren van een psychologisch veilige leer- en feedbackcultuur die ervoor zorgt dat zaken bespreekbaar zijn, ondanks ervaring en hiërarchie. Op die manier draagt iedereen bij aan een optimale veiligheidscultuur met een minimum aan ongevallen. Door middel van training, leiderschapsondersteuning en continue feedback kunnen organisaties een omgeving creëren waarin veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Door inzichten bij te brengen bij medewerkers over de link tussen ons denken en ons gedrag, leren we in de workshops en opleidingen van Ascento om medewerkers op een ervaringsgerichte, ludieke manier en op basis van wetenschappelijk testmateriaal hun gedrag bewust te sturen. Samen met de medewerkers ontdekken we handvaten en tools, toepasbaar in hun werksituatie, om de valkuilen van ons denken te vermijden.

De programma’s zijn wetenschappelijk onderbouwd. Ze zijn gebaseerd op de neuro-ergonomie, de toepassing van de neurowetenschappen op ergonomie. Neuro-ergonomie heeft twee belangrijke doelstellingen: kennis over het brein en menselijk gedag gebruiken om systemen te ontwerpen die veiliger en efficiënter werken en het inzicht en begrip versterken van de relatie tussen de werking van het brein en veilig (werk)gedrag.

Concreet bestaat onze aanpak uit:

  1. Digitale games om het niveau van alertheid, waarneming en reactiesnelheid te meten en op basis daarvan de werking van het brein te leren kennen.
  2. Een leuke, interactieve training om denkfouten en automatismen te ontdekken en de invloed ervan op ons werkgedrag + het ontdekken van handvaten en tools om meer bewust te handelen.
  3. Interactieve games om veiligheidsprocedures in te prenten

Wil je zelf ervaren hoe dit werkt? Wil je meer info over onze workshops en leermodules? Neem dan contact op met Bart Mortier, bart.mortier@ascento.be, +32 496 57 74 51

Bart Mortier werkt bij Ascento. Hij heeft een uitgebreide ervaring als coach, trainer en assessor. Hij heeft ook een jarenlange ervaring als leidinggevende. Vanuit zijn expertise en ervaring weet hij thema’s concreet en onderbouwd te vertalen, voor elke doelgroep. Hij staat voor een positieve, motiverende en breinvriendelijke aanpak.